PARALEGAL

Profesní působení: Po několikaleté zkušenosti z asistentských pozic v právní oblasti, Petra působila jako výzkumný pracovník na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2018 se stala členem týmu HARBER IP.

Vzdělání: Petra vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, obor kvalita a zpracování zemědělských produktů. Poté se orientovala na oblast biochemie a patobiochemie a absolvovala postgraduální studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde pracovala na genetickém výzkumu neurodegenerativních onemocnění zejm. roztroušené sklerózy mozkomíšní.

Další aktivity v oboru: Petra se nyní věnuje studiu Institutu průmyslově-právní výchovy na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Jazyky: angličtina

Kontakt: patents@harber-ip.cz