Český a evropský patentový zástupce

Profesní působení: Petra nejprve působila jako výzkumný pracovník v Centre national de la recherche scientifique. Po nástupu do společnosti INVENTIA s.r.o. v letech 2013 – 2015 absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. V roce 2015 složila odbornou zkoušku patentového zástupce z oblasti ochrany technických řešení a průmyslových vzorů a v roce 2021 zkoušky evropského patentového zástupce.

Jazyky: angličtina, francouzština

Profesní členství: Komora patentových zástupců ČR, epi (Komora evropských patentových zástupců)

Vzdělání: Petra vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor anorganické chemie. Během doktorského studia chemie na téže fakultě absolvovala zahraniční stáže na Technische Universiteit Delft v Nizozemí, Université de Mons v Belgii a na École Polytechnique Fédérale de Lausanne ve Švýcarsku, a v roce 2006 získala doktorský titul. V témže roce získala první cenu v soutěži Prix de Chimie, pořádané francouzskou společností Rhodia ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské Republiky v Praze.

Další aktivity v oboru: Petra pravidelně vede semináře o základech průmyslově-právní ochrany pro vědecké pracovníky Akademie věd ČR. V letech 2015 – 2017 absolvovala Basic Training Course on European Patent Law organizovaný Université de Strasbourg, Centre d’Etudes Internationales de la Proprieté Intellectuelle, a nyní předává své znalosti a zkušenosti dalším kandidátům jako lektorka tohoto kurzu.

Kontakt: fouskova@harber-ip.cz