Patentový zástupce, evropský patentový zástupce, evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory, společník

Profesní působení: Kateřina působila 6 let jako odborný pracovník ve výzkumu nových katalyzátorů pro homogenní a dvoufázovou katalýzu v Ústavu chemických procesů AV ČR. V letech 2003 až 2018 působila v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. V roce 2005 absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2006 složila zkoušky českého patentového zástupce a v roce 2012 zkoušky evropského patentového zástupce. V letech 2015-2016 absolvovala CEIPI Course on Patent Litigation in Europe. Je zakladatelkou a jednatelkou HARBER IP s.r.o.

Jazyky: angličtina, francouzština, němčina

Profesní členství: Komora patentových zástupců ČR, epi (Komora evropských patentových zástupců), LESI, AIPPI

Vzdělání: Kateřina vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor anorganická chemie.

Další aktivity v oboru: Kateřina přednáší na Institutu průmyslově-právní výchovy, je spoluautorkou komentáře k českému patentovému zákonu a autorkou několika článků o strategii ochrany průmyslových práv. Působí jako lektorka Institutu evropských patentových zástupců (epi) a Mezinárodního centra studií v oblasti duševního vlastnictví (CEIPI) při Univerzitě ve Štrasburku. Dále je členkou epi Professional Education Committee za Českou republiku.

Kontakt: hartvichova@harber-ip.cz