Patentový zástupce, evropský patentový zástupce pro ochranné známky, ekonomický specialistaProfesní působení: V oblasti průmyslového vlastnictví působí od roku 2004, kdy nastoupila do advokátní kanceláře Vyskočil Krošlák a partneři. Odbornou zkoušku patentového zástupce z oblasti ochrany práv na označení složila v roce 2007. V letech 2010–2018 působila v oblasti ochrany práv na označení a jako ekonomický specialista Patentového oddělení ve společnosti INVENTIA s.r.o.

Jazyky: angličtina

Profesní členství: Komora patentových zástupců ČR, LESI

Vzdělání: Jana vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor vnitřní obchod. Absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Další aktivity v oboru: Jana je dlouholetou členkou řídící rady LES Česká republika a Slovensko.

Kontakt: holpuchova@harber-ip.cz