Patentový zástupce, evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory, specialista transferu technologií, společník

Profesní působení: Po ukončení své předchozí umělecké kariéry tanečnice v Baletu Národního divadla v Praze Ingrid získala praxi jako paralegal v pražské advokátní kanceláři se všeobecným zaměřením. V letech 2011 až 2018 působila v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. jako právník a patentový zástupce. Odbornou zkoušku patentového zástupce z oblasti ochrany práv na označení a průmyslových vzorů složila v roce 2015. Je zakladatelkou a jednatelkou HARBER IP s.r.o. Ingrid je opakovaně uváděna jako doporučovaný odborník na ochranné známky a licence v ČR v rámci žebříčků World Trademark Review WTR1000.

Jazyky: angličtina, španělština, francouzština

Profesní členství: Komora patentových zástupců ČR, LESI, ECTA

Vzdělání: Ingrid vystudovala právní komparatistiku na University of Wales (B.A. Hons) a magisterské studium (LL. M.) se zaměřením na obchodní právo na Erasmus Universiteit Rotterdam v Nizozemsku.

Další aktivity v oboru: Ingrid přednáší pro vědecké pracovníky o právní problematice průmyslového vlastnictví, transferu a komercializaci technologií.

Kontakt: berankova@harber-ip.cz, +420 775 949 484