Asistent patentového zástupce

Profesní působení: Po několikaletém působení v oblasti výzkumu vlastností blízkého okolí černých děr, se Ivica v roce 2014 začala věnovat oblasti průmyslových práv ve společnosti Cabinet Plasseraud. V letech 2016 – 2018 působila jako asistent patentového zástupce ve společnosti INVENTIA s.r.o.

Jazyky: slovenština, angličtina, němčina

Profesní členství: Komora patentových zástupců ČR

Vzdělání: Ivica vystudovala fyziku na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích se zaměřením na astronomii a astrofyziku.

Další aktivity v oboru: V roce 2016 absolvovala Basic Training Course on European Patent Law, organizovaný Université de Strasbourg, Centre d’Etudes Internationales de la Proprieté Intellectuelle a v roce 2017 ukončila Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. V současnosti se připravuje na Evropskou kvalifikační zkoušku.

Kontakt: miskovicova@harber-ip.cz